Vliv kvality motorového oleje na turbodmychadlo

Drtivá většina případů selhání turbodmychadla je zapříčiněna problémem souvisejícím se systémem mazání. Konkrétně tedy se znečištěním motorového oleje karbonizací a abrazivními nečistotami. Nedodržování servisních intervalů výměny oleje je zaručený způsob, jak výrazně zkrátit životnost turbodmychadla!

Turbodmychadlo, dle typu a velikosti, musí odolávat otáčkám až 250 000 ot./min, proto je naprosto nezbytné, aby byl mezi hřídelí rotoru a kluznými ložisky přítomen film z kvalitního a čistého oleje. Olej totiž působí nejen jako mazací, ale zároveň také jako chladící médium.

Pokud je olej znečištěn, nebo je omezen jeho přívod či odvod, dojde k okamžitému poničení kluzných ložisek turbodmychadla. Radiální i axiální ložiska se budou vlivem kontaktu s hřídelí rotoru vzájemně opotřebovávat. V této fázi už provozovatel vozidla pocítí typické příznaky závady, kterými jsou například výpadky výkonu, nadměrná kouřivost nebo takzvané „pískání“. Symptomy se nadále budou zhoršovat a následně pomůže už jen včasná základní oprava turbodmychadla servisním kitem.

Ucpaný nebo špatně průchozí přívod oleje přímo souvisí s poruchou turbodmychadla. Karbonizace na stěnách potrubí sníží průtok až o 75%

Radiální ložisko turbodmychadla: dle napečené karbonizace je na první pohled jasné, že k destrukci došlo vlivem znečištěného oleje

ABRAZIVNÍ NEČISTOTY

leštění vs. vrypy

Důsledkem překročení pravidelných servisních intervalů a včasné výměny oleje je zvýšená přítomnost abrazivních nečistot. Ty se často vzhledem k jejich velikosti v řádu mikrometrů dostanou do okruhu mazání i skrze vzduchový filtr.

Dle velikosti vrypů na ložiskách a hřídeli rotoru, lze s přesností určit nejen důvod selhání turbodmychadla, ale i podmínky v jakých je dané vozidlo provozováno. Pokud je turbodmychadlo vystaveno oleji s vysokým podílem jemných mikro-částic, dochází k „vyleštění“ ploch kluzných ložisek, a to mnohdy až do vysokého, téměř zrcadlového lesku. Velké částice jsou naopak charakteristické viditelnými hrubými vrypy, u kterých se velikost liší dle velikosti přítomných částic

Velmi kontaminovaný olej bývá častý zejména u stavební nebo zemědělské techniky z důvodu provozu v prašném prostředí. Vždy je potřeba dbát na včasné výměny oleje, filtru oleje i vzduchového filtru, který s rostoucím stářím postupně ztrácí schopnost zachycovat drobné nečistoty. Částice se následně dostávají skrz okruh mazání až do motoru i turbodmychadla, kde abrazivně působí na jednotlivé komponenty.

Provnání vrypy vs. leštění – způsobené přítomností abrazivních mikro částic

Ložisko a hřídel rotoru z turbodmychadla nákladního vozu provozovaného na stavbách. Velikost vrypů je 50-100 mikrometrů

DŮSLEDKY OPOTŘEBENÍ LOŽISEK

příčina selhání kritických komponentů turbodmychadla

Vlivem opotřebení ložisek dojde k zvětšení vůlí na rotoru turbodmychadla mimo tolerované hranice. Každé turbodmychadlo s kluznými ložisky má z výroby drobné radiální vůle, kdy se však nejedná o vadu, nýbrž nutnost. Olej totiž musí mít prostor volně protýkat mezi hřídelí rotoru a ložisky.

Zvětšením vůlí dojde v první řadě k poklesu výkonu, zvýšení spotřeby a zvýšení kouřivosti vozidla. Olej začne prosakovat vlivem netěsnosti (axiální ložisko má i těsnící funkci) do prostoru turbínové skříně a následně do výfukové soustavy. Pokud se jedná o dieselový motor s DPF, zvyšuje se rovněž riziko jeho poškození.

V samotném turbodmychadlu pak dochází k postupnému kontaktu skříní turba s rotorem nebo dmychadlovým kolem. Příčinou je právě opotřebení radiálních ložisek, které již nevymezují korektní vůli stanovenou výrobcem. Výsledkem je postupná destrukce kritických komponentů turbodmychadla. V takový moment už z hlediska opravy nepostačí základní oprava, ale je nezbytná oprava pokročilá až generální.

Rozsah potřebné opravy stanoví až kompletní diagnostika, kterou poskytuje SPECIAL TURBO v rámci oprav zdarma. Přesné určení poškození může výrazně ušetřit konečné náklady na opravu.

VÍCE ZE SVĚTA TURBODMYCHADEL

Začít chat
1
Společně vrátíme Vašemu vozu výkon! 🤝 Pokud se před tím potřebujete na něco zeptat, napište nám to sem 👇 Rychle to spolu vyřešíme 🙂

Nebo rovnou volejte +420 222 265 475 📞Po-Pá 7:30 do 17:00